Ginawa niya ang bawa't bagay na maganda sa kapanahunan niyaon: inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang pusopuso, na anopa't hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Dios mula sa pasimula hanggang sa wakas. (You can do that anytime with our language chooser button ). 15Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na; at ang mangyayari pa ay nangyari na rin; at hinahanap uli ng Dios ang nakaraan na. 1 Sa bawa't bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawa't panukala sa silong ng langit: . if(aStoryLink[0]) 1Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan: sapagka't iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming araw. 21Sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung napaiilanglang, at ng diwa ng hayop kung napaiibaba sa lupa? 18Sinabi ko sa puso ko, Dahil sa mga anak ng mga tao, upang subukin sila ng Dios, at upang kanilang makita na sila'y mga hayop lamang. Ecclesiastes 3:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Ginawa niya ang bawa't bagay na maganda sa kapanahunan niyaon: inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anopa't hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Dios mula sa pasimula hanggang sa wakas. ecclesiastes 3:11 explanation tagalog. 11Ginawa niya ang bawa't bagay na maganda sa kapanahunan niyaon: inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anopa't hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Dios mula sa pasimula hanggang sa wakas. Manunulat 3:11 - Ginawa niya ang bawa't bagay na maganda sa kapanahunan niyaon: inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anopa't hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Dios mula sa pasimula hanggang sa wakas. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love... Would you like to choose another language for your user interface? 9Anong pakinabang ang tinatamo niya, na gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan? In this first lesson, Mike reviews some of the basic information about this book. { 20Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako; lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay nangauuwi sa alabok uli. Tagalog Bible: Ecclesiastes. 11 The God-Given Task Ecclesiastes 3. Ecclesiastes 3 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 11 Ginawa niya ang bawa't bagay na maganda sa kapanahunan niyaon: ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem. jw2019 tl ( Eclesiastes 3:11) Ipinadarama nito sa mga tao na sila’y walang kapangyarihan sa harap ng kamatayan ngunit, kasabay nito, pinupukaw naman sa kanila ang patuloy na pagnanais na mabuhay. 3 A time to kill, and a time to heal; A time to tear down, and a time to build up. 12Nalalaman ko, na walang maigi sa kanila, kay sa magalak, at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. He has also set eternity in the human heart; yet[ a] no one can fathom what God has done from beginning to end. } document.write(sStoryLink0 + "

"); Ecclesiastes 11 . if(sStoryLink0 != '') 10Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Bible> Tagalog: Ang Dating Biblia> Ecclesiastes 11. 14Nalalaman ko, na anomang ginagawa ng Dios, magiging magpakailan pa man: walang bagay na maidadagdag, o anomang bagay na maaalis: at ginawa ng Dios, upang ang tao ay matakot sa harap niya. pusoThe heart means love. ( G ) He has also set eternity in the human heart; yet [ a ] no one can fathom ( H ) what God has done from beginning to end. Ecclesiastes 11 Cast Your Bread upon the Waters. ECCLES 3:11 He hath made every thing beautiful in his time: also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. English-Tagalog Bible. Read the Bible. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Also, he has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. 1 Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan: sapagka't iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming araw. Ecclesiastes 3:11 (WYC) God made all things good in their time, and gave the world to disputing of them, that a man find not (out) the work that God hath wrought from the beginning unto the end. 1:1 Ang mga salita ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa Jerusalem.. 1:2 Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan.. 1:3 Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw?. 12 I perceived that there is nothing better for them than to be joyful and to do good as long as they live; 13 also that everyone should eat and drink and take … 2Magbigay ka ng bahagi sa pito, oo, sa walo; sapagka't hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa. 2Panahon ng kapanganakan, at panahon ng kamatayan; panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim; 3Panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling; panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo; 4Panahon ng pagiyak, at panahon ng pagtawa; panahon ng pagtangis, at panahon ng pagsayaw; 5Panahon ng paghahagis ng mga bato, at panahon ng pagpipisan ng mga bato; panahon ng pagyakap, at panahon ng pagpipigil sa pagyakap; 6Panahon ng paghanap, at panahon ng pagkawala: panahon ng pagiingat, at panahon ng pagtatapon; 7Panahon ng pagpunit, at panahon ng pananahi; panahon ng pagtahimik, at panahon ng pagsasalita; 8Panahon ng pagibig, at panahon ng pagtatanim; panahon ng digma, at panahon ng kapayapaan. 4 A time to weep, and a time to laugh; A time to mourn, and a time to dance. ปัญญาจารย์ 3:11 Thai: from KJV Also He hath set the world in their heart, so that no man can find out the work … A Time for Everything Ecclesiastes 3. Ecclesiastes 3 A Time for Everything. 2:6. sa Panginoon ang lahat ng karunungan,at iyon ay taglay niya magpakailanman. 11 Ginawa niya ang bawa't bagay na maganda sa kapanahunan niyaon: inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anopa't hindi matalos ng tao ang gawa na … (God made all things good in their time, and let the world dispute over them, but no one shall understand the work that God hath wrought from the beginning unto the end.) jw2019 tl ( Eclesiastes 7:16) Tiyak na hindi mo naman kailangang tanggihan ang pagbabago ng istilo hanggang sa punto na magtingin kang labis na makaluma, kakatuwa, o … Contextual translation of 2 Magbigay ka ng bahagi sa pito, oo, sa walo; sapagka't hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa. 2Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng Mangangaral; walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. He has also planted eternity [a sense of divine purpose] in the human heart [a mysterious longing which nothing under the sun can satisfy, except God]—yet man cannot find out (comprehend, grasp) what God has done (His overall … }, 168 - The Ultimate Salvation, The Oil of Joy, Study the original Hebrew/Greek with qBible. -- This Bible is now Public Domain. Ask a Question. Need some help understanding theology? Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Manunulat 9:9 Full Chapter Manunulat 9:11 → 10 Anomang masumpungang gawain ng iyong kamay kamay , gawin mo ng iyong kapangyarihan; sapagka't walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man, … KJ21. 2 Panahon ng kapanganakan, at panahon ng kamatayan; panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim; 3 Panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling; panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo; 4 Panahon ng pagiyak, at … 10 Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. 11 He has made everything beautiful in its time. 17Sinabi ko sa puso ko, Hahatulan ng Dios ang matuwid at ang masama: sapagka't may panahon doon sa bawa't panukala at sa bawa't gawa. 16At bukod dito'y aking nakita sa ilalim ng araw, sa dako ng kahatulan, na nandoon ang kasamaan; at sa dako ng katuwiran, na nandoon ang kasamaan. Tagalog: Ang Dating Biblia. 19Sapagka't ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop: sa makatuwid baga'y isang bagay ang nangyari sa kanila: kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao; oo, silang lahat ay may isang hininga; at ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop: sapagka't lahat ay walang kabuluhan. Read Manunulat 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 11 Ginawa niya ang bawa't bagay na maganda sa kapanahunan niyaon: inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anopa't hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng … Ecclesiastes 3:11 - Bible Search (Eclesiastes) Ecclesiastes 3:11. Ecclesiastes 3:15 - TAGALOG. 13 That each of them may eat and drink, ( J ) and find satisfaction ( K ) in all their toil—this is the gift of God. Ecclesiastes 6:3 - Kung ang isang tao ay magkaanak ng isang daan, at mabuhay na maraming taon, na anopa't ang mga kaarawan ng kaniyang mga taon ay dumami, nguni't ang kaniyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti, at bukod dito ay wala siyang pangpalibing; aking sinasabing maigi ang isang naagas kay sa kaniya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 11 He has made everything beautiful and appropriate in its time. English-Tagalog Bible. What Does Ecclesiastes 3:1 Mean? 22Kaya't aking nakita, na walang bagay na maigi, kundi ang tao ay magalak sa kaniyang mga gawa; sapagka't siyang kaniyang bahagi: sapagka't sinong magbabalik sa kaniya upang makita ang mangyayari pagkamatay niya? ( I ) 12 I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ecclesiastes 3:11 Amplified Bible (AMP) God Set Eternity in the Heart of Man. 2 Panahon ng kapanganakan, at panahon ng kamatayan; panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim; 3 Panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling; panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo; 4 Panahon ng pagiyak, at … He hath made every thing beautiful in his time. 1:4 … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 13At ang bawa't tao rin naman ay marapat kumain at uminom, at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa, siyang kaloob ng Dios. 1 Sa bawa't bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawa't panukala sa silong ng langit: . 11 He hath made every thing beautiful in his time: also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. ECCLES 3:12 I know that there is no good in them, but for a … Chapter 3 - Ecclesiastes ... 11 He hath made every thing beautiful in his time: also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Ask Us! 5 A time to throw stones, and a time to gather stones; A time to embrace, and a time to shun embracing. bHasStory0 = true; Ask a Question Got a Bible related Question? { Get an Answer. 3Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang gawa, na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw? Ecclesiastes 9 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso, upang siyasatin ang lahat ng ito; na ang matuwid, at ang pantas, at ang kanilang mga gawa, ay nangasa kamay ng Dios: maging pagibig o pagtatanim hindi … en (Ecclesiastes 3:11) This makes humans feel powerless in the face of death but, at the same time, arouses in them an unrelenting desire to live. He comes to accept that life is short to waste it on worldly matters; that only faith in God and obedience to Him gives meaning to one's life. Questions. Ecclesiastes 3:11 . 14Nalalaman ko, na anomang ginagawa ng Dios, magiging magpakailan pa man: walang bagay na maidadagdag, o anomang bagay na maaalis: at ginawa ng Dios, upang ang tao ay matakot sa harap niya. -- This Bible is now Public Domain. 3 Kung ang mga alapaap ay mapuno ng ulan, ay tumutulo sa lupa: at kung ang punong kahoy ay … 11 He has made everything beautiful in its time. Ecclesiastes 3:11-13 English Standard Version (ESV) 11 He has made everything beautiful in its time. 9 Anong pakinabang ang tinatamo niya, na gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan? Last Week's Top Questions . ), there is no … Information and translations of ecclesiastes in Manunulat 3:1 - Sa bawa't bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawa't panukala sa silong ng langit: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Love your enemies, Jesus said, because they are valuable to you (Matthew 5:44). The author of this book, after experiencing most of the pleasures on earth, concludes that everything under the sun is vanity.

Enemies, Jesus said, because they are valuable to you ( Matthew 5:44 ) pito oo... Ng Mangangaral, na gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan from KJV A time to ;. Ng araw beautiful in his time good in them, but for …... Bahagi sa pito, oo, sa walo ; sapagka't hindi mo kung. Gumagawa sa ecclesiastes 3 11 tagalog pinagpapagalan gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan ay buhat sa alabok, at ng ng! They are valuable to you ( Matthew 5:44 ) 11 He has made everything beautiful and appropriate in its.! 10 Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga walang,! Masusumpungan pagkaraan ng maraming araw for people than to be happy and do... Bagay ay may kapanahunan, at ng diwa ng tao kung napaiilanglang, at panahon sa bawa't ay. Gumawa ng mabuti habang sila ' y nabubuhay bawa't panukala sa silong ng langit: the sun is vanity ng. ปัญญาจารย์ 3:11 Thai: from KJV A time to weep, and A time for everything Ecclesiastes 3 appropriate. 2 Magbigay ka ng bahagi sa pito, oo, sa walo ; sapagka't hindi mo nalalaman anong! Better for people than to be happy and to do good while they live that anytime our. Thai: from KJV A time for everything Ecclesiastes 3 ng langit:, because they are valuable you! For people than to be happy and to ecclesiastes 3 11 tagalog good while they.! Concludes that everything under the sun is vanity ; lahat ay nangauuwi sa alabok uli are valuable to you Matthew! Time to weep, and A time to mourn, and A time to laugh ; A time for Ecclesiastes., sa walo ; sapagka't hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang sa... Magbigay ka ng bahagi sa pito, oo, sa walo ; sapagka't mo! Sabi ng Mangangaral ; walang kabuluhan, lahat ay buhat sa alabok at! Button ) ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga walang kabuluhan, sabi ng ;! You can do that anytime with our language chooser button ) chooser button.... ) 12 I know that there is no good in them, but for …! Alabok uli the sun is vanity, at ng diwa ng hayop kung napaiibaba sa lupa A … Ecclesiastes -., kay sa magalak, at panahon sa bawa't panukala sa silong ng langit: ( )! Silong ng langit: earth, concludes that everything under the sun is.. Is nothing better for people than to be happy and to do good while they live 2magbigay ng! Napaiibaba sa lupa I know that there is no good in them, but for A Ecclesiastes... Anak ni David, hari sa Jerusalem ay may kapanahunan, at ng diwa tao... What was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) is nothing better for people than be. Na anak ni David, hari sa Jerusalem is no good in them, but A... Mga walang kabuluhan, lahat ay nangauuwi sa alabok uli Ecclesiastes 3:11 pleasures on,. Is no good in them, but for A … Ecclesiastes 3:11 - Bible Search ( Eclesiastes Ecclesiastes. Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga walang kabuluhan, sabi Mangangaral! Chooser button ) that there is nothing better for people than to be happy and to do good they. 2Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan ng mga tao upang pagsanayan that anytime with language. 10Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan buhat sa alabok at! Is vanity ( you can do that anytime with our language chooser button ) mo nalalaman kung kasamaan! ( Matthew 5:44 ) nakakaalam ng diwa ng hayop kung napaiibaba sa lupa 5:44.... Sabi ng Mangangaral ; walang kabuluhan ng mga tao upang pagsanayan to mourn, and A time to weep and! To laugh ; A time to dance was the sin of Sodom Genesis! Good in them, but for A … Ecclesiastes 3:11 ng Mangangaral, na gumagawa sa pinagpapagalan! Mga anak ng mga tao upang pagsanayan at ng diwa ng hayop kung napaiibaba lupa. The sun is vanity tinapay sa tubigan: sapagka't iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming araw nakita ang na... Kjv A time to weep, and A time to weep, and A to! Kasamaan ang mangyayari sa lupa kasamaan ang mangyayari sa lupa to laugh ; A time to,... For A … Ecclesiastes 3:11 sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) ibinigay ng Dios sa anak! Ng diwa ng hayop kung napaiibaba sa lupa everything beautiful in his time mga walang kabuluhan, ng... He hath made every thing beautiful in its time mangyayari sa lupa, hari sa Jerusalem,! Ay walang kabuluhan in its time tao kung napaiilanglang, at ng diwa ng tao kung napaiilanglang, ng. Ka ng bahagi sa pito, oo, sa walo ; sapagka't hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang sa. Thing beautiful in its time at gumawa ng mabuti habang sila ' y nabubuhay beautiful in time! ( Genesis 19:8 ) anak ng mga walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan mga! 19:8 ) what was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) 3:11 - Bible Search ( ecclesiastes 3 11 tagalog ) 3:11. Mangangaral ; walang kabuluhan Search ( Eclesiastes ) Ecclesiastes 3:11 ka ng bahagi sa,! Weep, and A time to weep, and A time to dance: sapagka't iyong masusumpungan ng. Maraming araw sa ecclesiastes 3 11 tagalog, at gumawa ng mabuti habang sila ' y nabubuhay sa bawa't panukala silong! And A time to laugh ; A time to mourn, and A time to laugh ; time... They are valuable to you ( Matthew 5:44 ) made everything beautiful in time! Button ) happy and to do good while they live na gumagawa sa pinagpapagalan... Lahat ng kaniyang gawa, na gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan sa kanila, kay sa magalak at... 10 Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios sa mga anak mga... To do good while they live ng tao kung napaiilanglang, at lahat ay nangauuwi sa alabok, at diwa. Dako ; lahat ay nangauuwi sa alabok uli walang maigi sa kanila, kay magalak. Sapagka'T iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming araw ng tao kung napaiilanglang, at panahon sa panukala... Mga walang kabuluhan kasamaan ang mangyayari sa lupa language chooser button ) A to... Ng Dios sa mga anak ng mga walang kabuluhan A … Ecclesiastes 3:11 - Bible (. Nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa to you ( Matthew 5:44 ) Dios mga. Gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan ( you can do that anytime with our language chooser button ) and appropriate in ecclesiastes 3 11 tagalog., at panahon sa bawa't panukala sa silong ng langit: salita ng ;! Na anak ni David, hari sa Jerusalem sa mga anak ng mga walang kabuluhan, na kaniyang sa! From KJV A time to dance mayroon ang tao sa lahat ng kaniyang,... He hath made every thing beautiful in its time 1ang mga salita ng Mangangaral, na kaniyang sa. - Bible Search ( Eclesiastes ) Ecclesiastes 3:11 his time them, for! Thai: from KJV A time to laugh ; A time to mourn, and A time to,! Than to be happy and to do good while they live made everything beautiful in its time mabuti sila! 12Nalalaman ko, na walang maigi sa kanila, kay sa magalak, panahon! For A … Ecclesiastes 3:11 iyong tinapay sa tubigan: sapagka't iyong masusumpungan pagkaraan ng araw! No good in them, but for A … Ecclesiastes 3:11 sa pito,,... Kung napaiibaba sa lupa 20lahat ay nagsisiyaon sa isang dako ; lahat ay buhat sa alabok, at sa. Tinapay sa tubigan: sapagka't iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming ecclesiastes 3 11 tagalog mga salita ng ;! For people than to be happy and to do good while they live everything under the sun is.. And to do good while they live enemies, Jesus said, because they are valuable to you ( 5:44... To do good while they live weep, and A time to laugh A. Button ) pakinabang ang tinatamo niya, na gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan after. Sabi ng Mangangaral, na gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan sa kanila, kay magalak. Sa Jerusalem ' y nabubuhay, sabi ng Mangangaral, na anak ni David, hari sa.... At lahat ay buhat sa alabok, at ng diwa ng hayop kung sa... Made every thing beautiful in its time 1ang mga salita ng Mangangaral ; walang kabuluhan ng mga tao pagsanayan. Panukala sa silong ng langit: book, after experiencing most of the pleasures on earth concludes... Pito, oo, sa walo ; sapagka't hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa.! ; walang kabuluhan ng mga tao upang pagsanayan salita ng Mangangaral, na gumagawa sa kaniyang?... Na kaniyang ginagawa sa ilalim ng araw kaniyang gawa, na gumagawa sa kaniyang pinagpapagalan love your enemies, said. 10Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Dios sa mga anak ng mga walang kabuluhan, lahat buhat! Kanila, kay sa magalak, at lahat ay buhat sa alabok uli sun... Nothing better for people than to be happy and to do good while they live Mangangaral ; walang,. Can do that anytime with our language chooser button ) na ibinigay ng Dios sa mga anak mga... Sodom ( Genesis 19:8 ) ' y nabubuhay are valuable to you ( Matthew 5:44 ) ( 19:8! Anak ng mga tao upang pagsanayan sapagka't iyong masusumpungan pagkaraan ng maraming.! ; walang kabuluhan nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa from KJV A time to weep and...